Sportowa Natura 2023

KOMUNIKAT

                          Uczniowski Klub Sportowy ŻAK działający przy Szkole Podstawowej nr 15 w Nowym Sączu oprócz działalności sportowej w zakresie koszykówki dziewcząt realizuje  również inne  programy edukacyjne. 

                     W tym roku został beneficjentem ogólnopolskiego projektu Lasów Państwowych skierowanego do klubów sportowych i w ramach tego projektu przeprowadził   marszobieg  pod nazwą „ Trenuj z nami w Lasach Państwowych –  gra terenowa na rozpoczęcie wakacji.

                Wydarzenie miało  charakter atletycznej gry terenowej ,  w którym w dniach

26-27.06.2023 udział wzięło 45 koszykarek – uczennic  nowosądeckich szkół podstawowych  i 5 trenerów UKS ŻAK .

Podsumowanie gry odbyło się podczas ogniska integracyjnego przy schronisku górskim

na Łabowskiej Hali, gdzie  następnie uczestnicy zostali na nocleg.

                 Zawodniczki docierały  do schroniska na Łabowskiej Hali w trzech podgrupach z Łabowca, Składzistego oraz Feleczyna.

              Gościem specjalnym była pani Iwona Szczygieł z Nadleśnictwa Lasów Państwowych Nawojowa, która w ciekawej prelekcji z wieloma rekwizytami i eksponatami przyrodniczymi  przekazała   dzieciom dużą ilość wiedzy dotyczącej zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, obcowania z naturą , spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu, edukacji leśnej i przyrodniczej , korzystania z produktów lasu dla codziennych potrzeb.

                       Następnie każda z grup podzieliła się z pozostałymi uczestnikami informacjami udokumentowanymi zdjęciami , które zostały pozyskane w trakcie jednego czerwcowego treningu jaki zrealizowała każda grupa. Tematyka dotyczyła :

– grupa 1 :  Różnorodność biologiczna lasów Beskidu Sądeckiego / gatunki roślin i zwierząt/

– grupa 2:  Ochrona przyrody

– grupa 3 : Gospodarka leśna / korzystanie z produktów lasu dla  codziennych potrzeb/

– grupa 4 : Rozsądne obcowanie z naturą / ścieżki edukacyjne Nadleśnictwa Nawojowa , 

                 Szlaki turystyczne, miejsca do odpoczynku/.

– grupa 5 : Rekreacyjne walory Lasów Państwowych/ szlaki i obiekty  turystyczne, projekty

                 turystyczne np. zdobywanie odznak turystycznych/.    

                                              Drugiego dnia tj. we wtorek 27.06.2023 cała grupa zeszła trzygodzinnym  żółtym szlakiem turystycznym do Łomnicy Zdroju skąd pociągiem PKP powróciła do Nowego Sącza.