Edukacyjna Sieć Antysmogowa – ESA

Edukacyjna Sieć Antysmogowa (ESA)

Nasza Szkoła przystąpiła do projektu Edukacyjna Sieć Antysmogowa (ESA). https://esa.nask.pl/

Jest to program informacyjny na rzecz czystego powietrza realizowany przez Państwowy Instytut Badawczy NASK we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym, objęty honorowym patronatem Ministerstwa Cyfryzacji.

Celem projektu jest:

  • edukacja dzieci i młodzieży, rodziców oraz mieszkańców  w zakresie ochrony czystości powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki smogu, przyczyn jego powstawania, wpływu na zdrowie oraz możliwości jego zmniejszenia.
  • oraz dostarczenie narzędzi dydaktycznych dla nauczycieli w obszarze ochrony czystości powietrza.

W ramach „ESA dla OSE” uczniowie i nauczyciele uczą się działać na rzecz ochrony czystego powietrza, kształtując zarazem swoje kompetencje cyfrowe.

Jako szkoła zakwalifikowana do projektu ESA zostaliśmy wyposażeni w miernik służący do oznaczania jakości powietrza.

Dane zbierane przez mierniki są prezentowane na wyświetlaczu przed budynkiem, co umożliwia uczniom, nauczycielom i społeczności lokalnej bieżące monitorowanie jakości powietrza i adekwatne zaplanowanie aktywności. Wyświetlacz jest zamontowany na szkole przy wejściu do szkoły od strony parkingów. Co 5 minut na monitorze wyświetlany jest uśredniony wynik pomiarów.                                                                                  

W trybie ciągłym mierzone są następujące parametry:

  •  stężenie pyłów,
  •  temperatura powietrza,
  •  ciśnienie atmosferyczne,
  •  wilgotność powietrza na zewnątrz szkoły.

Wyniki pomiarów dostępne są  na stronie internetowej naszej szkoły oraz na stronie internetowej: https://esa.nask.pl/szkola/id/1527

Dzięki miernikom możemy  monitorować jakość powietrza  i odpowiednio planować naszą aktywność.

Będziemy na bieżąco informowali o kolejnych krokach podjętych w ramach tego projektu.
Nasza wiedza na temat ochrony czystości powietrza na pewno wzrośnie i  pomoże kształtować wśród uczniów postawę odpowiedzialną za środowisko, w którym żyjemy.

ESA. Mierzymy się ze smogiem. Dla powietrza, dla zdrowia, dla przyszłych pokoleń!