Przygotowania do ewentualnego zagrożenia radiologicznego


Szanowni Państwo!

Niestety, istnieje niewielkie lecz realne zagrożenie, że wojna w Ukrainie zawita do nas w postaci zagrożenia radiologicznego spowodowanego katastrofą lub wybuchem nuklearnym.

Rozpoczęto przygotowania w celu zapobieżenia lub zminimalizowania ewentualnych skutków takiego zdarzenia.

Jednym z możliwych działań jest podanie preparatu osłonowego, który ma chronić najbardziej narażony organ czyli tarczycę. W latach osiemdziesiątych był to słynny płyn Lugola.

Ponieważ, jeśli coś takiego się zdarzy, będzie bardzo mało czasu na podjęcie świadomej decyzji (a zdarzyć się może o każdej porze dnia i nocy) przesyłamy Państwu poniżej otrzymane informacje na temat przygotowanego preparatu oraz wypisy z rekomendacji na temat postępowania w takiej sytuacji – jest ona również podstawą prawną do wszelkich działań w tej materii.

Broszura informacyjna

Pismo Pana Prezydenta

Charakterystyka produktu leczniczego

Ulotka

Oświadczenie rodziców